Το blog μας

Θέλετε να λαμβάνετε τα νέα μας άρθρα στο mail σας; Πατήστε εδώ

Μεταβολισμός: Αναβολισμός και Καταβολισμός

Τι είναι μεταβολισμός; Τι καταβολισμός και τι αναβολισμός; 

Ο Μεταβολισμός
είναι ένας συνεχής κύκλος, που περιλαμβάνει 2 φάσεις: τον Αναβολισμό και τον Καταβολισμό.
Πάντα, κατά την αέναη αλληλουχία αυτών των 2 φάσεων (του αναβολισμού και του
καταβολισμού), πρώτα πραγματοποιείται ο Καταβολισμός και έπειτα ο Αναβολισμός.

Τα οφέλη της συχνής φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης στην υγεία

Τα οφέλη της συχνής φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης στην υγεία είναι πάρα πολλά. Όσο περισσότερες έρευνες δημοσιεύονται, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη σχέση άσκησης και υγείας, τόσο περισσότερες είναι οι αποδείξεις ότι η άσκηση είναι το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του οργανισμού.

 

 

Επίδραση του Ποσοστού και του μεγέθους των μυϊκών ινών στη σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση (2)

Όπως, αναφέραμε και στο προηγούμενο άρθρο μας, οι αθλητές των αλμάτων, των ρίψεων και των δρόμων ταχύτητας δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα όσον αφορά το ποσοστό και το μέγεθος των μυϊκών ινών τους. Ωστόσο, αυτά τα άτομα έχουν διαφορετικό σωματότυπο, κάνουν διαφορετικό αγώνισμα με τελείως διαφορετικά κινητικά πρότυπα και διαφορετική προπόνηση. Οπότε τι είναι αυτό που τους διαφοροποιεί;

Επιστράτευση Μυϊκών Ινών

O ανθρώπινος οργανισμός έχει 3 βασικούς τύπους μυϊκών ινών. Αυτοί ενεργοποιούνται και συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα ή άσκηση ανάλογα με την έντασή της και την ανάγκη για μυϊκή ισχύ. Η χρήση ή όχι των μυϊκών ινών ονομάζεται Επιστράτευση Μυϊκών Ινών.

Επιστράτευση Κινητικών Μονάδων.

Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στη διαδοχική ενεργοποίηση κινητικών μονάδων που πραγματοποιείται όταν απαιτείται αύξηση της δύναμης συστολής. Η αύξηση της συσταλτικότητας του μυός επιτυγχάνεται με δύο τρόπους, την αύξηση του αριθμού των ενεργών κινητικών μονάδων (χωρική επιστράτευση) και την αύξηση της συχνότητας ενεργοποίησης των κινητικών μονάδων (χρονική επιστράτευση).

Οι κινητικές μονάδες διακρίνονται σε 2 τύπους:

Ο Ρόλος της Μυϊκής ή Άλιπης Μάζας στην αθλητική επίδοση.

Όσον αφορά την αθλητική επίδοση, ο ρόλος της μυϊκής μάζας διαφοροποιείται ανάλογα με το άθλημα και το κινητικό μοτίβο. Γενικά, ισχύει ότι σε αθλήματα τα οποία περιλαμβάνουν την ρίψη κάποιου αντικειμένου, όπως η χειροσφαίριση, η καλαθοσφαίριση και οι αθλητικές ρίψεις, ή άλματα (οριζόντια αλλά κυρίως κάθετα), όπως το βόλεϊ και η καλαθοσφαίριση, η άλιπη μάζα, τόσο συνολικά όσο και του κορμού ή/και των κάτω άκρων, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση.

Ο Ρόλος της Μυϊκής ή Άλιπης Μάζας στη Mυϊκή Δύναμη και Ισχύ.

Ως προς την σωματική απόδοση και την αθλητική επίδοση, το μέγεθος της μυϊκής μάζας είναι σαφώς ένας σημαντικός παράγοντας. Αυτό συμβαίνει γιατί η μυϊκή μάζα καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την μέγιστη μυϊκή δύναμη και την μέγιστη ή μέση μυϊκή ισχύ.

Ο Ρόλος της Μυϊκής ή Άλιπης Μάζας στον Μεταβολισμό

Το μέγεθος της Άλιπης Σωματικής Μάζας αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη σωματική απόδοση και την αθλητική επίδοση. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η σημασία της μυϊκής μάζας σε διάφορες κατηγορίες και καταστάσεις.

 

Πίνακας
1:
Η σημασία της μυϊκής μάζας.

 

Σύγκριση προσαρμογών στους βιολογικούς δείκτες της υγείας μεταξύ της αερόβιας και αναερόβιας προπόνησης, καθώς και η επίδραση της συνδυαστικής δράσης τους 2/2

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβολές στη σύσταση του σώματος σε άτομα που ακολούθησαν διάφορα πρωτόκολλα (διάρκειας 6 μηνών) για την μείωση της λιπώδους μάζας  τους.

Sponsors