Ξ

Η Άρθρωση του Αγκώνα και Ο Σκελετός του Πήχη

Η άρθρωση του αγκώνα αποτελείται από τρία οστά, το βραχιόνιο, την κερκίδα και την ωλένη.Η κερκίδα και η ωλένη σχηματίζουν το αντιβράχιο περιφερικά του αγκώνα, ενώ το βραχιόνιο οστό βρίσκεται κεντρικά της άρθρωσης. Τα τρία οστά συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους, έτσι ώστε να μπορεί η άρθρωση να επιτελεί τις ανατομικές κινήσεις, όπως την κάμψη, την έκταση, τον πρηνισμό και τον υπτιασμό, κινήσεις οι οποίες επιτρέπουν στο χέρι να γυρνάει προς κάθε κατεύθυνση.Στον αγκώνα συναντώνται τα τρία μεγάλα νεύρα του άνω άκρου, το κερκιδικό νεύρο που περνά από την έξω επιφάνεια του αγκώνα, το ωλένιο νεύρο από την έσω επιφάνεια του αγκώνα και το μέσο νεύρο στην πρόσθια επιφάνεια της άρθρωσης. Η βραχιόνια αρτηρία χωρίζεται σε δυο βασικούς κλάδους, την ωλένια και την κερκιδική αρτηρία, οι οποίες μεταφέρουν το αίμα προς το αντιβράχιο και το χέρι. Η άρθρωση του αγκώνα αποτελεί συχνό σημείο τραυματισμού του άνω άκρου, ιδιαίτερα κατά τη πτώση του ατόμου, το οποίο για λόγους προστασίας προτάσσει τα άνω άκρα του. Οι κακώσεις του αγκώνα είναι ιδιαίτερα συχνές στους αθλητές και στα παιδιά, λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων των δυο αυτών ομάδων.

 

                                     

 

Ο σκελετός του πήχη αποτελείται από 2 οστά, τα οποία συμπεριφέρονται ως ένα μέσω του συνδετικού ιστού που τα ενώνει και της μηχανικής της ένωσής τους. Αυτά τα οστά είναι η κερκίδα (βραχύτερη), η οποία βρίσκεται προς τα έξω, και η ωλένη, (μακρύτερη) προς τα έσω.Η Κερκίδα: Αποτελείται από το σώμα, το άνω και το κάτω άκρο. Στο άνω άκρο θα δούμε την κεφαλή με την αρθρική της επιφάνεια. Το στενότερο μέρος κάτω από την κεφαλή λέγεται αυχένας και κάτω από αυτόν βρίσκεται το δικεφαλικό ή κερκιδικό όγκωμα για την πρόσφυση του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Το έσω χείλος του σώματος είναι οξύ για την πρόσφυση του μεσόστεου υμένα. Στο κάτω άκρο της κερκίδας υπάρχει επί τα εκτός η  στυλοειδής απόφυση και επί τα εντός η ωλένια εντομή, για την άρθρωση με το κάτω άκρο της ωλένης.Η Ωλένη: Έχει σώμα και δύο άκρα (άνω – κάτω). Το άνω άκρο έχει προς τα πίσω μια απόφυση, το ωλέκρανο που επεκτείνεται προς τα εμπρός στην κορωνοειδή απόφυση. Μεταξύ τους υπάρχει η μηνοειδής εντομή για την άρθρωση με την τροχιλία του βραχιονίου. Στην έξω επιφάνεια της κορωνοειδούς απόφυσης υπάρχει η κερκιδική εντομή της ωλένης για την άρθρωση με την κεφαλή της κερκίδας, ενώ μπροστά από την κορωνοειδή απόφυση βρίσκεται το ωλένιο τράχυσμα, στο οποίο καταφύεται ο πρόσθιος βραχιόνιος μυς. Το έξω χείλος του σώματος είναι οξύ για την πρόσφυση του μεσόστεου υμένα. Το κάτω άκρο της ωλένης (κεφαλή) έχει προς τα έσω τη μικρή στυλοειδή απόφυση και προς τα έξω αρθρική επιφάνεια για την άρθρωση με την κερκίδα.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors