Ξ

Μυϊκή Άτρακτος

Η μυϊκή άτρακτος είναι εξειδικευμένοι αισθητικοί υποδοχείς των μυών που παρέχουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα πληροφορίες για την κατάσταση των μυών, όπως η τάση, το μήκος και ο ρυθμός μεταβολής αυτών, και συμμετέχουν στη δημιουργία αναδραστικών μηχανισμών, όπως ο μυϊκός τόνος. Η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η προφύλαξη του μυός από την υπερδιάταση που οδηγεί σε τραυματισμό. Κάθε άτρακτος περιέχει 3-12 μικρές μυϊκές ίνες, μέσα σε ένα περίβλημα συνδετικού ιστού που μοιάζει με άτρακτο, την κάψα. Γύρω από τις μυϊκές ίνες αυτές υπάρχουν τυλιγμένοι διατατικοί αισθητήρες (απολήξεις προσαγωγών νευρικών ινών), που ονομάζονται ενδοατρακτικές ίνες.

 

Οι ενδοατρακτικές ίνες είναι παράλληλες με τις εξωατράκτιες ίνες, ενώ τα άκρα τους μπορούν να συστέλλονται (contractile ends) αλλά το κεντρικό μέρος όχι (εκεί βρίσκονται οι αισθητήρες). Οι ενδοατρακτικές ίνες νευρώνονται από 2 είδη νευρώνων. Το πρώτο είδος είναι οι αισθητήριοι νευρώνες τύπου Ια, οι οποίοι μόλις ενεργοποιηθούν στέλνουν τις πληροφορίες στον νωτιαίο μυελό. Το δεύτερο είδος είναι οι προσαγωγές ίνες (στέλνουν σήμα από τον νωτιαίο μυελό στις ενδοατρακτικές ίνες) και ονομάζονται γ-κινητικοί νευρώνες, οι οποίοι ευθύνονται για την διατήρηση μιας μικρής τάσης στις ενδοατρακτικές ίνες όταν δεν υπάρχει διάταση.
Κατά την αλλαγή του μήκους του μυός, λόγω της διάτασης, υπάρχει μείωση του πάχους των ενδοατρακτικών ινών, λόγω της αύξησης του μήκους τους, με αποτέλεσμα την δημιουργία δυναμικού δράσης που μεταφέρεται στον νωτιαίο μυελό μέσω των αισθητήριων νευρώνων τύπου Ια. Τότε το προσαγωγό σήμα ακολουθεί είτε τη μονοσυναπτική είτε την πολυσυναπτική οδό.
-Μονοσυναπτυκή οδός (δηλ. χωρίς την διαμεσολάβηση διανευρώνα). Αφού έχει μεταδοθεί το προσαγωγό ερέθισμα από τους αισθητήριους νευρώνες τύπου Ια, λόγω της διάτασης του μυός, ενεργοποιούνται οι α-κινητικές νευρικές ίνες (αυτές δηλ. που ενεργοποιούν τις μυϊκές ίνες του μυός για να γίνει η μυϊκή σύσπαση), με αποτέλεσμα την συστολή του μυός. Αυτή η διαδικασία γίνεται χωρίς να πάει το σήμα στον εγκέφαλο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της λειτουργίας αυτής είναι το μυοτατικό αντανακλαστικό και η αντανακλαστική εκτίναξη του ποδιού (knee-jerk reflex).
-Πολυσυναπτική οδός (δηλ. με την διαμεσολάβηση διανευρώνων). Σε αυτήν την περίπτωση, έχει μεταδοθεί το προσαγωγό ερέθισμα από τους αισθητήριους νευρώνες τύπου Ια, λόγω της διάτασης του μυός, και το σήμα μεταβιβάζεται σε διανευρώνες. Σε αυτό το σημείο το σήμα μπορεί να μεταδοθεί και να προκαλέσει μια λειτουργία με 3 τρόπους.
Ο πρώτος τρόπος, είναι το σήμα να μεταδοθεί μέσω διανευρώνων και να ενεργοποιήσει τους α-κινητικούς νευρώνες των συναγωνιστών μυών του διατεταμένου μυ, ώστε να ενεργοποιηθούν και να συσπαστούν και αυτοί, ως βοήθεια στον διατεταμένο μυ.
Ο δεύτερος τρόπος είναι, οι διανευρώνες αυτοί να είναι ανασταλτικοί, με αποτέλεσμα να διακόπτουν την ενεργοποίηση των α-κινητικών νευρώνων των ανταγωνιστών μυών του διατεταμένου μυ, που οδηγεί σε χαλάρωσή τους, διαδικασία που είναι γνωστή ως Αλληλένδετη Εννεύρωση.
Τέλος ο τρίτος τρόπος, ο οποίος είναι και αυτός που συμβαίνει τις περισσότερες φορές, είναι η συνδυασμός των 2 πρώτων τρόπων.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors