Ξ

Μυϊκός Τέτανος.

Ο Μυϊκός Τέτανος εμφανίζεται όταν σε έναν μυ δοθούν επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα μεγάλης συχνότητας.

Ατελής είναι ο τέτανος κατά τον οποίο ο μυς χαλαρώνει εν μέρει μεταξύ των ερεθισμάτων και τέλειος όταν δεν χαλαρώνει καθόλου εξαιτίας της πολύ μεγάλης συχνότητας των ερεθισμάτων που δέχεται (όπως π.χ. στις κράμπες). Κατά τον ατελή τέτανο παρατηρείται μια τρομώδης σύσπαση. Κατά τον τέτανο αναπτύσσεται μεγαλύτερη ένταση συστολής απ’ ότι κατά τη μονήρη συστολή. Αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία μεγάλης ποσότητας Ca++ στο σαρκόπλασμα, από τη συνεχή έλευση ώσεων μεγάλης συχνότητας. Έπειτα από κάθε μυϊκό τέτανο εμφανίζεται μια αναερεθιστική περίοδος.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors