Ξ

Προπονητικές Προσαρμογές της Συστηματικής Αερόβιας Άσκησης στο Καρδιοαναπνευστικό Σύστημα.

Τα οφέλη της συστηματικής αερόβιας άσκησης είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Σε αυτήν την ενότητα θα αναλύσουμε το τι προσφέρει η συστηματική αερόβια προπόνηση στους διάφορους βιολογικούς παράγοντες του ανθρώπινου οργανισμού. Καταρχάς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτές οι προσαρμογές είναι πολυδιάστατες και χωρίζονται σε Κεντρικές, Περιφερικές και Ορμονικές-Μεταβολικές. Με τον όρο Κεντρικές αναφερόμαστε στις προσαρμογές που λαμβάνουν χώρα στο καρδιαναπνεστικό σύστημα του ανθρώπου, με τον όρο Περιφερικές στις προσαρμογές του αγγειακού και μυϊκού συστήματος, ενώ με τον όρο Ορμονικές – Μεταβολικές στις διάφορες μεταβολικές και ορμονικές προσαρμογές της συστηματικής αερόβιας άσκησης.

Μέσα από την συστηματική αερόβια προπόνηση αυξάνεται η μέγιστη καρδιακή συχνότητα ενός ατόμου. Για τον λόγο αυτό, εάν γίνει μέτρηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου σε ένα άτομο που ασκείται συστηματικά με έντονη αερόβια άσκηση, θα διαπιστωθεί ότι η M.K.Σ. του μπορεί να είναι σαφώς μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη Μ.Κ.Σ. σε σχέση με την ηλικία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε μαραθωνοδρόμους ηλικίας 30 ετών, μέσα από μια τέτοια αξιολόγηση, διαπιστώθηκε ότι είχαν Μ.Κ.Σ. από 220-230, σε αντίθεση με την προβλεπόμενη η οποία ήταν 190. Παράλληλα, αν και υπάρχει αύξηση της Μ.Κ.Σ, τα άτομα που εκτελούν συστηματική αερόβια προπόνηση έχουν σημαντικά χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα ηρεμίας και σε κατάσταση ηρεμίας από τα άτομα που δεν πραγματοποιούν συστηματικά τέτοιου είδους προπόνηση. Για παράδειγμα, έχουν αναφερθεί καρδιακές συχνότητες ηρεμίας σε μαραθωνοδρόμους της τάξεως των 30-40 κτύπων το λεπτό, ενώ μια μέση τιμή για τα μη αερόβια προπονημένα άτομα είναι της τάξεως των 50 κτύπων/λεπτό. 

Μάλιστα, αυτή η θετική βελτίωση στην καρδιακή συχνότητα είναι που καθιστά την συστηματική αερόβια προπόνηση τόσο σημαντική στην πρόληψη και αποκατάσταση των διαφόρων καρδιοπαθειών. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των βασικών προσαρμογών της αερόβιας προπόνησης στο καρδιακό σύστημα είναι ότι τα άτομα που την πραγματοποιούν συστηματικά δεν χρειάζεται να ανεβάσουν πολύ την καρδιακή συχνότητά τους την ώρα της άσκησης. Για τον λόγο αυτό, διαπιστώνεται μέσα από τις διάφορες μετρήσεις ότι τα συστηματικά αερόβια προπονημένα άτομα έχουν σημαντικά μικρότερη καρδιακή συχνότητα όταν πραγματοποιούν μια δοκιμασία, σε σχέση με την καρδιακή συχνότητα που είχαν στην αντίστοιχη ένταση όταν πραγματοποίησαν την ίδια δοκιμασία πριν την έναρξη της συστηματικής τους αερόβιας προπόνησης, προσαρμογή η οποία τους επιτρέπει την εξοικονόμηση δυνάμεων και ενέργειας, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερης διάρκειας και έντασης αερόβια άσκηση ή αγώνα. 

 

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αυτά τα άτομα ίσως να έχουν πρόβλημα με την τροφοδοσία του αίματος στους διάφορους ιστούς. Απεναντίας, αυτή η σημαντική μείωση οφείλεται εν μέρει και στην αύξηση του όγκου παλμού, που παρατηρείται σε αυτά τα άτομα, με την οποία μπορεί η καρδιά τους να τροφοδοτήσει με περισσότερο αίμα το σώμα τους σε κάθε κτύπο, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να συσπάται συνέχεια, ανεβάζοντας έτσι την καρδιακή τους συχνότητα. Επομένως αυξάνεται η Σχέση Frank-Starling, δηλ. η μαθηματική έκφραση της σχέσης του όγκου παλμού της καρδιάς σε συνάρτηση με το διαστολικό όγκο αίματος της αριστερής κοιλίας, σύμφωνα με την οποία  όσο μεγαλύτερος είναι ο τελοδιαστολικός όγκος της αριστερής κοιλίας τόσο μεγαλύτερος είναι και ο όγκος παλμού που εξωθείται κατά τη συστολή της καρδιάς. 

Άλλο ένα στοιχείο που συντελεί σε αυτή την προσαρμογή είναι ότι η συστηματική αερόβια άσκηση βελτιώνει την αιματική ροή προς τα  διάφορα όργανα και κυρίως προς τους μύες, μέσα από την βελτίωση τόσο του αυτόνομου νευρικού συστήματος και της λειτουργίας των αγγείων και των λείων μυών τους όσο και με την Αγγειογένεση. Παράλληλα, τα συστηματικά αερόβια προπονημένα άτομα έχουν πολύ καλύτερη πορεία της ανάκαμψης της καρδιακής συχνότητας και του χρέους οξυγόνου μετά το τέλος της άσκησης, σε σχέση με τα μη αερόβια προπονημένα άτομα. Δηλ., μέσα από την συστηματική αερόβια προπόνηση υπάρχει οικονομία στους κτύπους της καρδιακής συχνότητας, ενώ βελτιώνεται σημαντικά ο χρόνος για την πλήρη ανάκαμψή τους και την επαναφορά τους σε κατάσταση ηρεμίας μετά το τέλος της οποιασδήποτε άσκησης, χρόνος ο οποίος αντιπροσωπεύει την βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης αυτών των ατόμων. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι μέσα από την αερόβια συστηματική προπόνηση ένα άτομο έχει να κερδίσει πολλές θετικές προσαρμογές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην καλύτερη οικονομία, λειτουργία και απόδοση του καρδιακού τους συστήματος.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors