Ξ

Εισηγητές

Ο κάθε εισηγητής της BASE TRAINING είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακής Σχολής της Ελλάδας, Ευρώπης, ή Αμερικής και έχει στο ενεργητικό του σοβαρή μετεκπαίδευση στο αντικείμενο του Fitness.

Εκτός της υψηλού επιπέδου πιστοποιημένης κατάρτισης του κάθε στελέχους της BASE TRAINING, έχει δοθεί έμφαση και καθοριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση το ήθος και η υπευθυνότητα όλων των στελεχών της, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε στον κάθε συμμετέχοντα άρτια αλλά και ποιοτική κατάρτιση που λαμβάνει χώρα σε ιδανικές συνθήκες εκμάθησης.

Υπεύθυνοι σεμιναρίων

Sponsors