Ξ

Γιώργος Γλούμης

Ο Γιώργος Γλούμης είναι Καθηγητής της Base Training στην ειδικότητα Sports Performance και Body Building.

Aπόφοιτος του Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών με ειδικότητα Άσκηση-Ευρωστία και Υγεία και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία του προγράμματος Βιολογία της Άσκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών.

Έχει προϋπηρεσία ως γυμναστής και personal trainer από το 2005 σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα fitness clubs και συνεχή επιμόρφωση και συμμετοχή σε συνέδρια.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors