Ξ

Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθλητιατρικής (ACSM)

Τι είναι το ACSM:

To ACSM (Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθλητιατρικής), είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας παγκοσμίως, ο οποίος ασχολείται με το fitness και την άσκηση για υγεία και αποκατάσταση, μέσα από την συνεχή έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά και μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, από το 1954. Είναι ο φορέας που εκδίδει κάθε 2 χρόνια, τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθεί ένας γυμναστής, για ασφαλή και αποδοτική άσκηση του γενικού πληθυσμού, ενώ είναι αυτός που έχει αποδείξει την σημασία της άσκησης για την υγεία, την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων, και είναι σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες της υγείας.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιπέδου του ACSM, είναι ότι τα βιβλία που εκδίδει διδάσκονται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμο, ενώ για να εργασθεί κάποιος με άτομα του γενικού πληθυσμού ή άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας στην Αμερική αλλά και πολλές χώρες της Ευρώπης, η πιστοποίηση του από το ACSM είναι μονόδρομος. Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και το τι είναι το ACSM, μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού: http://www.acsm.org/about-acsm/who-we-are/history.

Γιατί να διαλέξετε την πιστοποίηση της ACSM;

Γνωρίζοντας από κοντά τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο εξωτερικό και θέλοντας να δώσουμε την υψηλότερη πιστοποίηση σε διεθνές επίπεδο στους απόφοιτους μας, παρουσιάζουμε τον πλέον έγκυρο και αναγνωρισμένο οργανισμό επιμόρφωσης γυμναστών στην υφήλιο. Οι πιστοποιήσεις του ACSM είναι οι πιο αναγνωρισμένες και σεβαστές στο κλάδο άσκησης για υγεία και του fitness. Θεωρούνται σαν το καλύτερο μέτρο για την επάρκεια και ικανότητα των επαγγελματιών του χώρου της αθλητιατρικής, υγείας και άσκησης. Απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και επιδεξιοτήτων και καθορίζουν τα standards για όλες τις άλλες πιστοποιήσεις. Άλλοι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει τις εξετάσεις του ACSM σαν μοντέλο, αλλά κανένας δεν έχει επιτύχει τα υψηλά standards του ACSM. Τέλος, περισσότεροι από 80.000 επαγγελματίες της υγείας, ανεξαρτήτου κλάδου (γιατροί, εργοφυσιολόγοι, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και διαιτολόγοι), παγκοσμίως είναι πιστοποιημένοι από το American College of Sports Medicine (ACSM).

Πιστοποίηση ACSM Certified Personal Trainer® (ACSM-CPT):

Ο ACSM Certified Personal Trainer® (ACSM-CPT), είναι ο επαγγελματίας ο οποίο στηριζόμενος, στις θεμελιώδης αρχές της φυσιολογίας - βιοχημείας της άσκησης, της προπονητικής αλλά και στα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών της αθλητικής επιστήμης, τα εφαρμόζει με επιτυχία στην συνταγογράφηση των προπονητικών μονάδων του, με στόχο την βελτίωση και τη διατήρηση της υγείας, ευεξίας και σωματικής λειτουργικότητας των ασκούμενων του, μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικοί γυμναστές, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, γιατροί, διαιτολόγοι, ερευνητές και εκπαιδευτικοί.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης και την επιτυχή διαπίστευση τους, είναι σε θέση να:

  • αναλαμβάνουν ασκούμενους από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες,
  • να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε ασκούμενου τους,
  • να πραγματοποιούν απλές και έγκυρες αξιολογήσεις της αερόβιας ικανότητας,
  • της μυϊκής δύναμης και αντοχής, καθώς και
  • όλων των παραγόντων της φυσικής κατάστασης, με βάση των οποίων μπορούν να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προπονητικά πλάνα που τα χαρακτηρίζει η συγκεκριμενοποίηση πάνω στις απαιτήσεις, στις ανάγκες και στους στόχους του κάθε ασκούμενου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πραγματοποίηση ασφαλών και αποτελεσματικών ασκήσεων ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, μέσα από τα πιο σύγχρονά και επιστημονικά τεκμηριωμένα προπονητικά συστήματα και ερεθίσματα (ασκήσεις). Παράλληλα, ένας πιστοποιημένος ACSM Certified Personal Trainer®, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη των ασκούμενων του, καθώς και τις βασικές αρχές management και διαχείρισης πελατολογίου ώστε να είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένος, αποδοτικός και επιτυχημένος επαγγελματίας.

Γιατί να διαλέξετε την πιστοποίηση ACSM Personal Trainer (CPT);

Ο Πιστοποιημένος ACSM Personal Trainer (CPT) είναι ένας επαγγελματίας του fitness που ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων προσεγγίσεων σε προγράμματα άσκησης για υγιείς πληθυσμούς και για άτομα που έχουν ιατρική έγκριση για άσκηση. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας, ο Πιστοποιημένος ACSM Personal Trainer (CPT), είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να καθοδηγήσει και να δείξει ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους άσκησης εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της επιστήμης της άσκησης και να κινητοποιήσει άτομα να υιοθετήσουν και να συνεχίσουν ένα υγιή τρόπο ζωής.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 21.000 επαγγελματίες, προερχόμενοι από διαφορετικούς επιστημονικούς και γνωστικούς κλάδους, έχουν στα χέρια τους την πιστοποίηση CPT, και ξεχωρίζουν στην παγκόσμια αγορά εργασίας για την αποτελεσματικότητα και την αρτιότητα της δουλειάς τους. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η πιστοποίηση CPT, είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως, από το 1990. Για περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση CPT, παρακαλώ απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της πιστοποίησης: http://certification.acsm.org/acsm-certified-personal-trainer.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Base Training
Τηλ.: +302109647270

Κιν.: +306987978188

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors